Mensen

Bouwtuin is een nieuw soort gilde op het gebied van natuurlijk bouwen en bestaat uit een groeiende groep van ontwerpers, bouwers en boeren. We zetten ons in voor de ontwikkeling van een circulaire en emissievrije bouwcultuur in verschillende Nederlandse regio’s. Het huidige ontwikkelingsteam van Bouwtuin bestaat uit:

Mo Smit (initiator Bouwtuin)
Onderzoek en Ontwikkeling

Initiator van Bouwtuin is architect Mo Smit. Als architect heeft zij veel ervaring met geïntegreerde design & build projecten en als docent en onderzoeker is Mo verbonden aan de leerstoel van Architectural Engineering van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft, waar zij met masterstudenten en collega’s ontwerpend onderzoek doet naar de ontwikkeling van een circulaire gebouwde omgeving en specifiek naar de manier waarop circulair materiaalgebruik kan bijdragen aan de genius loci (geest van de plek) en de creatie van betekenisvolle bouwambachten en werkgelegenheid door de hele bouwketen heen. 

Remi Groenendijk
Bouwtechniek & Ketenontwerp

Remi Groenendijk is onlangs afgestudeerd aan de Faculteit Bouwkunde, TU Delft, en werkt nu als zelfstandig ontwerper aan verschillende (onderzoeks) projecten. Als ontwerper heeft hij ervaring met circulariteit en design & build projecten, o.a. in samenwerking met Rintala Eggertsson in Noorwegen. Hij is overtuigd dat bouwen nog te veel wordt gezien als product, en niet als proces. Het denken in processen heeft hij ontwikkeld tijdens zijn afstuderen, waarin hij een conceptueel plan heeft opgezet om een oude suikerplantage op Sint Maarten te transformeren tot een plantage voor het cultiveren van lokaal bouwmateriaal. Door de hele keten heen, van cultiveren naar materialen naar ambacht naar architectuur, kan sociaal-economische meerwaarde gecreëerd worden.

Marlies Boterman
Materiaalstudies & Architectonisch ontwerp
 
Marlies Boterman is als architect gevestigd in Londen en Amsterdam. Ze heeft voor toonaangevende bureaus gewerkt zoals OMA, Inside Outside en SevilPeach en heeft sinds 2012 haar eigen bedrijf. Een terugkerend thema in haar werk als architect en meubelmaker is de zoektocht naar locatiespecifieke kwaliteiten, vaak door de ruimtelijke, historische en geologische lagen te verkennen. Details en vakmanschap zijn als vanzelfsprekend verweven in haar ontwerpen. Door het onderzoeken van duurzame en lokale materialen streeft ze ernaar om de rijkdom van de aarde en de schoonheid van deze materialen zichtbaar te maken in moderne architectuur.

Céline Mugica
Kennisdeling en workshops

Celine Mugica is afgestudeerd aan de Faculteit Bouwkunde, TU Delft. Momenteel werkt ze als ontwerper bij Architectenbureau Inbo aan het creëren van duurzame en inclusieve wijken. Als ontwerper heeft ze praktische ervaring opgedaan met de toepassing van natuurlijke materialen in de context van rampenbestrijding in Peru en India. Bouwen met natuurlijke materialen is iets wat beschavingen al honderden jaren doen en Céline vindt het belangrijk om die kennis over te dragen en aan te passen om een ​​gezondere, duurzamere bouwomgeving te stimuleren. Dit inzicht werd versterkt tijdens haar afstuderen, waarvoor zij een onderzoek heeft gedaan naar de innovatie van Javaanse (Indonesië) streekarchitectuur en een ontwerp heeft gemaakt voor een bouwambachtsschool in Bandung (Java, Indonesië) waar deze bouwkennis en -kunde wordt onderwezen.

Roos Köbben
Ecologie van het (land)bouwen

 Roos is medio 2021 afgestudeerd aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft met haar project “the Farm of the Future” waarin zij de toekomst van het Groene Hart onderzocht en een alternatieve vorm van boeren presenteert waarin duurzame landbouw samengaat met een nieuwe vorm van architectuur. Naast haar werk voor Bouwtuin volgt ze momenteel een deeltijdopleiding Biodynamische Landbouw aan het Warmonderhof en werkt ze als adviseur voor Boerenverstand.

David Velu
Ontwerpen en de praktijk van het bouwen

 David is in 2021 afgestudeerd in Delft aan de faculteit Bouwkunde. Bij de chair van Architectural Engineering studeerde hij af met het project Earth, Wood and Fibres. Hier heeft hij ontwerpend onderzocht hoe lokale stromen van natuurlijke materialen kunnen worden ingezet voor de bouw van woningen in oud-industriële havengebieden.

Op verschillende werkplekken heeft hij veel praktische ervaring opgedaan met het werken in werkplaatsen, het op- en afbouwen van tijdelijke constructies en zich bezig gehouden met de nodige logistiek op locatie.