Bouwmaterialen

De bouw is één van de meest vervuilende en verwoestende industrieën. Voor een groot deel worden CO2-uitstoot en natuuraantasting veroorzaakt door materiaalwinning en transport. Tegelijkertijd zijn boeren op zoek naar alternatieven voor hun land in verband met de huidige stikstofcrisis die samenhangt met de intensieve veeteelt.

Terwijl overheden hard proberen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken is de tijd rijp om groene materialen en meer verantwoorde manieren van bouwen te ontwikkelen. Dit is precies wat Bouwtuin doet, op een collectieve en circulaire manier.

Wat als we materialen (weer) uit onze ‘eigen tuin’ kunnen oogsten en als de duurzame toepassing ervan leidt tot een waardevolle gebouwde omgeving en een biodivers cultuurlandschap?

Voorbeelden van natuurlijke bouwmaterialen:

BOMEN

 • naaldhout
 • loofhout
 • twijgen (bijv. wilgetenen, hazelaar, etc)

GRAS & VEZELS

 • stro
 • riet
 • hennep
 • vlas
 • bamboe
 • miscanthus
 • lisdodde
 • schapenwol

AARDE, STEEN & SCHELPEN

 • natuursteen
 • leem
 • klei
 • zand
 • veen
 • turf
 • schelpkalk

ALGEN & SCHIMMELS

 • algen
 • mycelium