Projecten

Onderzoek & Ontwikkeling

Periode: 2022
Projectteam: Remi Groenendijk, Roos Köbben, Mo Smit, David Velu
Samenwerking met: Goois Natuurreservaat, Regio Gooi en Vechtstreek, Gemeente Hilversum
Ondersteund door: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (Toekomstbestendig Landelijk Gebied)

Naar een Nieuwe Streekarchitectuur is een ontwerpend onderzoek naar ecologische woonvormen passend bij verschillende Nederlandse landschapstypen en de bijbehorende bodemsoort (zand, veen en klei). Als praktijkcasus voor het onderzoek diende de regio Gooi en Vechtstreek. De ontwikkelde woonlandschappen en bijbehorende woningtypen krijgen waarde door het gebruik van regeneratieve streekmaterialen, waarvan de regionale cultivering, verwerking en toepassing nieuwe economische mogelijkheden creëren voor boeren, bouwers, ondernemers en overheden binnen toekomstbestendige samenwerkingsverbanden.