Regio’s

Hilversum en de Gooi-en Vechtstreek

Bouwtuin richt zich op de ontwikkeling van een duurzame bouwcultuur in verschillende Nederlandse regio’s. Het eerste Bouwtuin initiatief wordt ontwikkeld vanuit Hilversum en de omringende Gooi- en Vechtstreek. Door de ligging middenin het groen en de harmonieuze relatie tussen stad en land wordt Hilversum gezien als hét voorbeeld van een tuinstad. Hilversum vormt hiermee een ideale omgeving voor het ontwikkelen van een circulaire materiaal- en ambachtsstrategie op regionale schaal.

De bossen, landgoederen en akkers rondom Hilversum bieden veel potentie voor het produceren van natuurlijk / biobased bouwmateriaal dat kan worden ingezet voor duurzame bouwontwikkelingen. Het biodiverser maken van voormalige productiebossen in de regio levert een continue reststroom aan hout op die duurzaam kan worden ingezet voor de bouw. Grote potentie heeft lokale akkerbouw van bijvoorbeeld vlas en hennep, vezelrijke bouwgewassen die steeds vaker als grondstof worden gebruikt voor bouwmaterialen. Daarnaast ziet Bouwtuin veel mogelijkheden om aarde (leem) te herintroduceren als hedendaags bouwmateriaal, aangezien aarde één van de grootste bouwafvalstromen vormt binnen het stedelijk gebied.